Privacy en cookie beleid : « Wharn » platform

Laatste wijziging : 10 juni 2020

Voorafgaande

Het doel van de huidige privacy en cookie policy is om bezoekers / gebruikers van het "Wharn" -platform (pc- en mobiele versie) te informeren over de verwerkingen van hun persoonlijke gegevens (die via het platform worden uitgevoerd).

Persoonsgegevens ("de gegevens") zijn alle informatie op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden of op basis waarvan u identificeerbaar bent, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, een identificatie in lijn, een of meer elementen die kenmerkend kunnen zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van uw persoon.

Een "verwerking" is elke bewerking of reeks bewerkingen die al dan niet met geautomatiseerde processen worden uitgevoerd en op persoonsgegevens worden toegepast, van het verzamelen tot het wissen van de gegevens.


Artikel 1 : De verwerkingsverantwoordelijke

 1. De vennootschap Wharn, gevestigd te 42, Vrijheidslaan, 1081, Koekelberg, bekend bij de Ondernemingsrechtbank onder het nummer XXXXXX is verantwoordelijk voor de hieronder beschreven verwerkingen. Hierna "Wharn"

 2. Wharn verwerkt persoonsgegevens van bezoekers / gebruikers van het platform in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van gegevens persoonlijk karakter en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming of "AVG") evenals de wet van 31 juli 2018 betreffende de bescherming van individuen fysiek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2 : Toepassing en communicatie van gegevens door bezoekers / gebruikers

 1. Door het "Wharn" -platform te bezoeken, worden de bezoekers / gebruikers verondersteld deze privacy en cookie policy te hebben gelezen en geaccepteerd en begrijpen dat deze policy op hen van toepassing is voor alle hieronder beschreven verwerkingen.

 2. De huidige privacy- en cookie policy kan in de toekomst worden uitgebreid of aangepast. Bijvoorbeeld als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen in termen van uitgevoerde verwerkingen of aangeboden diensten. Om deze reden raadt Wharn aan bezoekers / gebruikers om de huidige privacy- en cookie policy regelmatig te raadplegen.

 3. Bezoekers / gebruikers van het Platform erkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die zij via het Platform of per e-mail verstrekken.

 4. Voor alle persoonlijke gegevens van derden die door bezoekers / gebruikers worden verstrekken via het Platform of via een contact verzoek, garanderen de betrokkene bezoekers / gebruikers aan Wharn dat zij de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van van de betrokkene derden hebben verkregen. Zonder deze toesteming accepteren de betrokken bezoekers / gebruikers dat zij volledig verantwoordelijk zijn voor alle directe of indirecte schade die Wharn zou lijden als gevolg van deze ongeoorloofde communicatie.

 5. Bezoekers / gebruikers begrijpen dat Wharn nooit verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van websites van derden waarnaar het Platform kan verwijzen (via geïntegreerde inhoud, bijvoorbeeld youtube-videos), of voor de producten of diensten die worden mogelijk aangeboden op deze websites. Dit type inhoud valt onder het privacy- en cookie policy van de betreffende websites of platformen (van derden).

 6. In het geval van verschillen tussen de taalversies van het privacybeleid en de cookies van Wharn, prevaleert de Franstalige versie.

Artikel 3 : Verwerkte gegevens, rechtsgrondslagen en doeleinden van de verwerking

 1. Via functionele cookies 
 2. Verwerkte gegevens : Wanneer u het platform bezoekt, zonder registratie (alleen via functionele cookies): Wharn heeft mogelijk toegang aan uw IP-adres, zoektermen en mogelijk het soort fouten dat u tegenkomt.

  Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen : Onderhoud en verbetering van het platform op basis van de gerechtvaardigde belangen  van Wharn om het platform en zijn diensten continu te verbeteren.

 3. Via analytische cookies 
 4. Verwerkte gegevens : het IP-adres van gebruikers kan worden verzameld om semi-anonieme statistieken te produceren.

  Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen : Wharn gebruikt Google Analytics-statistieken om anonieme informatie te verzamelen over het gebruik van zijn diensten. Wharn heeft toegang tot deze gegevens in de vorm van semi-anonieme statistieken.

  Wharn vraagt ​​altijd de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de bezoekers / gebruikers (via zijn cookiebanner) alvorens analytische cookies te plaatsen. Het gebruik van analytische cookies wordt ook gerechtvaardigd door de gerechtvaardigde belangen van Wharn bij het optimaliseren van de prestaties van het platform en het vervullen van zijn sociale doelstelling.

  Voor meer informatie over hoe Google uw gegevens verwerkt, raden we u om het privacy- en cookiebeleid van Google te raadplegen : the Google privacy & cookies policy.

 5. Gegevens verzameld via cookies die zijn geplaatst via sociale plug-ins (niet-functionele cookies)
 6. Verwerkte gegevens: informatie gedeeld door gebruikers via sociale plug-ins, gegevens met betrekking tot navigatie en voorkeuren van gebruikers / bezoekers van het platform.

  Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen : het platform maakt het delen van inhoud met bepaalde sociale netwerken mogelijk. Daarbij plaatst Wharn zelf geen cookies, maar staat het de betrokken sociale netwerken (bijvoorbeeld Facebook) toe om niet-functionele cookies op het Platform te plaatsen. Wharn is daarom mede verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  De uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van bezoekers / gebruikers wordt altijd verkregen (cookies via de "cookiebanner" van het Platform ) voorafgaand aan het plaatsen van deze. De implementatie van deze cookies wordt ook gerechtvaardigd door de gerechtvaardigde belangen van Wharn om bezoekers / gebruikers inhoud te laten delen op sociale netwerken.

  Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze netwerken voor meer informatie over de verwerkingen die worden uitgevoerd via de verschillende sociale netwerken (zoals Facebook).

 7. In het kader van een contactverzoek via info@wharn.com
 8. Verwerkte gegevens : achternaam, voornaam, e-mailadres.

  Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen : om Wharn in staat te stellen te kunnen reageren op een verzoek om informatie dat door de betreffende gebruiker of bezoeker is geïnitieerd.

  De verzamelde gegevens voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van Wharn om te voldoen aan de verzoeken van zijn klanten / potentiële klanten. Deze verwerking vindt ook plaats op basis van de uitvoering van een door de bezoeker / gebruiker gevraagd dienst.

 9. In het kader van het aanmaken van een gebruikersaccount op het platform
 10. Verwerkte gegevens : achternaam, voornaam, e-mailadres, wachtwoord.

  Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen : De verwerking van deze gegevens is noodzakelij om ​​bezoekers toegang te geven aan de door Wharn aangeboden diensten (op het platform).

  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van een bezoeker die een gebruikersaccount wenst te maken om toegang te krijgen tot de diensten van het platform. De verwerking vindt ook plaats op basis van de gerechtvaardigde belangen van Wharn om zijn diensten te kunnen aanbieden.

 11. In het kader van het beheren (door Wharn) van het gebruikersaccount tijdens zijn periode van activiteit
 12. Verwerkte gegevens : achternaam, voornaam, lijst van gepubliceerde « pinnen », lijst met lidmaatschaap aan « gemeenschappen », lijst met lidmaatschaap aan « groepen », titel, foto's, videoteksten, trefwoorden aangegeven door gebruikers in gepubliceerd pinnen, interne en privaat berichten (chat) die via de pinnen worden uitgewisseld tussen gebruikers.

  Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen : Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van een gebruiker die een gebruikersaccount heeft aangemaakt en wenst toegang te hebben tot de diensten aangeboden door Wharn op het platform. (Sta een gebruiker die een account heeft aangemaakt toe om lid te worden van privé- of openbare gemeenschappen, pinnen te kunnen publiceren, tcommuniceren met andere gebruikers.) Deze verwerkingen zijn ook gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Wharn om zijn sociale doelstellingen te kunnen bereiken.

  In het kader van de berichten die worden uitgewisseld tussen gebruikers (chat), Wharn heeft zelf geen toegang heeft tot de gesprekken tussen gebruikers die dankzij de Pidgin-software worden opgeslagen en beschermd.

 13. Bij het bestellen van een « betalend pin »
 14. Verwerkte gegevens : bankrekeningnummer, transactiebedrag, e-mailadres, ip-adres, betalingsmethode, type abonnement, betalingsvoorkeuren (betalingsmethode, valuta, herhaling, ...), betalingsgeschiedenis en het saldo.

  Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen : De gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst (de betaling van een door een gebruiker geïnitieerde bestelling mogelijk te maken). Gegevens in het kader van deze verwerking worden ook verzonden naar Stripe en Paypal (betalingsdienstaanbieders) om de betaling van deze dienst mogelik te maken. De verwerking van persoonsgegevens door Stripe of Paypal wordt uitgevoerd in overeenstemming met hun eigen privacy- en cookie policy besckikbaar op hun websites.

 15. In het geval toegang wordt gevraagd aan bezoekers/gebruikers tot hun geolocatiegegevens
 16. Verwerkte gegevens : toegang tot de GPS-positionering van de bezoeker/gebruiker.

  Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen : Deze verwerking is nodig om te kunnen reageren op twee soorten verzoeken:

  Mobiele versie :

  • tijdens een zoekopdracht door een bezoeker of door een gebruiker die geen locatie opgeeft (de locatie van de gebruiker wordt dan gebruikt als positioneringscentrum) ;
  • bij het indienen van een "HERE" -pin. (Alleen voor geregistreerde gebruikers).

  Pc versie :

  • Voor wat betreft de PC applicatie van het platform, het IP-adres van de bezoeker/gebruiker wordt tijdens de openingstijd van de sessie opgenomen om een ​​geolocatie bij benadering te kunnen uitvoeren. In dit geval wordt het IP niet geassocieerd met andere informatie, noch opgeslagen.

  Bij het downloaden van de mobiele applicatie van het platform wordt toegang tot geolocatiegegevens alleen gemaakt door Wharn als de gebruiker zijn voorafgaande en uitdrukkelijk toestemming aan Wharn geeft tot tot zijn geolocatiegegevens.

  Deze geolocatiegegevens worden ook verzameld op basis van de gerechtvaardigde belangen van Wharn om zijn diensten te kunnen aanbieden. De diensten van het platform kunnen niet worden aangeboden zonder deze gegevens.

Artikel 4 : Bewaartermijnen

 1. Via functionele cookies 
 2. Deze soorten cookies worden aan het einde van de sessie altijd verwijderd.

 3. Via analytische cookies
 4. Wharn verzameld via dit type cookie geen persoonsgegevens zelf , maar heeft toegang tot semi-anonieme statistieken. De IP-adressen van gebruikers / bezoekers worden bewaard door Google gedurende de periodes die zijn aangegeven in het privacy- en cookiebeleid van Google (Zolang de gebruiker / bezoeker zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven via de cookie banner) : https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/.

 5. Gegevens verzameld via cookies die zijn geplaatst via sociale plug-ins (niet-functionele cookies)
 6. Wharn bewaart de gegevens verzameld door de cookies geplaatst door de sociale netwerken via hun link gedurende een periode die beperkt is tot 13 maanden. (Zolang de gebruiker / bezoeker zijn voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven via de cookie banner.) Om de bewaartermijnen van de verschillende sociale netwerken te kennen, raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze netwerken.

 7. In het kader van een contactverzoek via info@wharn.com
 8. De gegevens die een bezoeker / gebruiker tijdens een contact verzoek meedeelt, worden bewaard tot expliciete intrekking door de gebruiker zelf. Als de betrokkene binnen een jaar geen contact heeft opgenomen met Wharn, worden de gegevens verwijderd door Wharn.

 9. In het kader van het aanmaken van een gebruikersaccount op het platform
 10. Wanneer de gebruiker zich in het systeem registreert, worden zijn gegevens altijd opgeslagen in een beveiligde database zolang de gebruiker zijn account niet verwijdert. Als de gebruiker zijn account verwijdert, worden zijn gegevens na 14 dagen automatisch uit de database verwijderd. Als de gebruiker binnen 14 dagen na het verwijderen van het account opnieuw verbinding maakt, wordt zijn account opnieuw geactiveerd, anders worden de gegevens permanent verwijderd.

 11. In het kader van het beheren (door Wharn) van het gebruikersaccount tijdens zijn periode van activiteit
 12. Wanneer de gebruiker zich in het systeem registreert, worden zijn gegevens altijd opgeslagen in een beveiligde database zolang de gebruiker zijn account niet verwijdert. Als de gebruiker zijn account verwijdert, worden zijn gegevens na 14 dagen automatisch uit de database verwijderd. Als de gebruiker binnen 14 dagen na het verwijderen van het account opnieuw verbinding maakt, wordt zijn account opnieuw geactiveerd, anders worden de gegevens permanent verwijderd.

 13. Bij het bestellen van een « betalend pin »
 14. Wharn bewaart de gegevens die nodig zijn om de transactie te voltooien tot het einde van de transactie en archiveert deze vervolgens in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen. De factuurgegevens worden ook bewaard door Stripe en binnenkort Paypal (betalingsdienstaanbieders) volgens de duur bepaald door hun eigen privacy en cookies policy die beschikbaar zijn op hun respectieve sites.

 15. In het geval toegang wordt gevraagd aan bezoekers/gebruikers tot hun geolocatiegegevens
 16. Wharn bewaart geolocatiegegevens zolang de betrokkene « pin » actief is. De gebruiker die besluit een pin te verwijderen , verwijdert tegelijkertijd de geolocatiegegevens die door Wharn worden bewaard.

Artikel 5 : Gegevensoverdracht

 1. Wharn kan toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens aan haar werknemers die contractueel zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsverplichting, evenals om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de instructies van Wharn.

 2. Wharn kan in bepaalde gevallen ook een beroep doen op verwerkers die gebonden zijn door een contractuele vertrouwelijkheidsverplichting, alsook een gegevensbeveiliging verplichting en die uw gegevens verwerken uitslitend in overeenstemming met de instructies van Wharn.

  In dit geval kunnen uw gegevens eventueel worden gecommuniceerd of opgeslagen met een verwerker die gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is. De mededeling of overdracht van persoonsgegevens in deze kader vindt alleen plaats indien voor het betrokken land een zogenaamd adequatie besluit van de europese commissie bestaat en indien door de desbetreffende verwerker voldoende contractuele garanties worden gegeven aan Wharn omtrent de beveiliging van de verwerkingen.

 3. In het geval van de reorganisatie of de gehele of gedeeltelijke verkoop van de activiteiten van Wharn, of in geval van faillissement, kan Wharn de persoonsgegevens die zij verwerkt overdragen aan nieuwe entiteiten of nieuwe derde partijen die de professionele activiteiten van Wharn geheel of gedeeltelijk uitvoeren.

  Indien van toepassing zal Wharn redelijke inspanningen leveren om de betrokkenen te informeren voordat zij hun gegevens aan een derde partij overdraagd, maar de betrokkenen begrijpen dat dit niet in alle situaties technisch of commercieel haalbaar is.

 4. In uitzonderlijke gevallen zou het mogelijk dat Wharn verplicht zou zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende voorschriften of wetgeving. Wharn redelijke inspanningen leveren om de betrokkenen van tevoren op de hoogte te stellen, binnen de door de wet gestelde beperkingen.

 5. Wharn verkoopt de door haar verwerkte persoonsgegevens in geen geval, verhuurt ze ook niet en stelt ze niet commercieel ter beschikking van derden, behoudens hetgeen hierboven is vermeld of waar van toepassing op basis van uw voorafgaande toestemming.

Artikel 6 : Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

 1. Wharn heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden van uw persoonlijke gegevens te voorkomen (evenals elke andere ongeoorloofde verwerking).

 2. Voor wat betreft uw gebruik van het platform, moet u te allen tijde de beveiligingsinstructies van Wharn volgen, met name door ongeoorloofde toegang tot uw gebruikersnaam en wachtwoord te voorkomen.

  Bezoekers / gebruikers zijn daarom als enige verantwoordelijk beschouwd voor het gebruik van het platform en de toegang tot hun gebruikersaccount vanaf hun computer of op basis van hun IP-adres en hun identificatiegegevens.

 3. Wharn kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.

Artikel 7 : Rechten van betrokkenen

 1. Toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens

  Bezoekers / gebruikers hebben het recht om toegang te vragen tot hun gegevens, rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens of onder voorbehoud van legitieme redenen voor het verwijderen van hun gegevens (verwerkt door Wharn).

  Een dergelijke verwijdering van gegevens is niet mogelijk als de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de rechtvaardiging of verdediging in het kader van een juridische procedure.

  Bezoekers / gebruikers erkennen ook dat in het geval van een verzoek om hun persoonsgegevens te wissen, bepaalde producten en diensten niet langer aan hen kunnen worden geleverd.

 2. Beperking van verwerking

  Bezoekers / gebruikers hebben het recht om de beperking van de verwerking te vragen, in het bijzonder als ze de juistheid van de gegevens betwisten, de verwerking onrechtmatig is of als ze zich verzetten tegen het wissen van de gegevens.

  Bezoekers / gebruikers erkennen dat in geval van weigering om hun persoonlijke gegevens door te geven, (indien van toepassing) bepaalde producten en diensten niet langer aan hen kunnen worden geleverd.

 3. Gegevensoverdraagbaarheid

  Bezoekers / gebruikers hebben het recht omhun persoonsgegevens die door Wharn verwerkt zijn te vragen (of om Wharn te vragen deze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden) in een gestructureerde, gebruikelijke en computer-bruikbare vorm.

  Een dergelijke ontvangst of verzending is niet mogelijk als de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging in het kader van een juridische procedure.

 4. Geautomatiseerde beslissingen en profilering

  Bezoekers / gebruikers hebben het recht om niet te worden onderworpen aan individuele beslissingen op basis van een geautomatiseerde verwerking als dit voor hen aanzienlijke juridische of persoonlijke gevolgen heeft. Bezoekers / gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen profilering.

  Wharn neemt geen geautomatiseerde beslissingen en doet ook geen profilering. Derden zoals Facebook kunnen mogelijk profielen maken op basis van gegevens die zij verzameld via cookies geïmplementeerd op het platform van Wharn. In dit geval is het aan bezoekers / gebruikers om contact op te nemen met de betrokken platforms om te verzetten tegen de profilering.

 5. Recht op bezwaar

  Bezoekers / gebruikers kunnen om ernstige en gerechtvaardigde redenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijk.

  Voor zover de verwerking is gebaseerd op hun voorafgaande toestemming, hebben bezoekers / gebruikers het recht om deze toestemming in te trekken. Bezoekers / gebruikers hebben ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Bezoekers / gebruikers moeten geen reden opgeven om zicht te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens voor direct marketing doeleinden.

 6. Uitoefening van uw rechten

  Bezoekers / gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen door hiervoor contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijk, hetzij per e-mail naar het e-mailadres info@wharn.com of per post naar : Wharn, 42, avenue de la liberté, 1081 Koekelberg, of door browsen in het gedeelte 'Contact' van het platform.

  Als Wharn van mening is dat u niet bevoegd bent om een ​​of meer van deze rechten uit te oefenen op gerechtvaardigde gronden, of dat Wharn extra tijd nodig heeft om op uw verzoek te reageren, zal Wharn u hiervan binnen 30 dagen (na ontvangst van uw verzoek ) schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 8 : Cookies

 1. Een "cookie" is een klein bestand dat door de server van Wharn wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt geïnstalleerd. De informatie die het bevat, kan bij een volgend bezoek worden teruggestuurd naar onze servers of die van de betrokken derde partijen.

 2. Er zijn verschillende categorieën van cookies :

   Functionele cookies zijn cookies die zorgen voor de correcte werking van alle elementen van een website of platform. Er bestaan bijvoorbeeld zulke cookies voor websitebescherming, voor load balancing (d.w.z. het verspreiden van verzoeken naar een server op een aantal computers) , alsook voor aanpassing de gebruikersinterface (met name de taalkeuze en de weergave van zoekresultaten). Wharn kan deze cookies zonder uw toestemming plaatsen op uw server op basis van haar gerechvaardigde belangen. (Zonder deze cookies werkt het platform niet).

   Niet-functionele cookies worden geplaatst door een website voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en voldoen niet aan de voorwaarden om van de voorafgaande toestemmingsvereiste te worden vrijgesteld. Voor het plaatsen van deze cookies is uw uitdrukkelijke toestemming vereist :

    - Met technische cookies (niet-functioneel technische cookie) kunt u uw gebruikersvoorkeuren in het geheugen bewaren. Door dit soort functionele cookies te plaatsen, vergemakkelijken we uw bezoeken aan onze website. Op deze manier moet u bijvoorbeeld niet systematisch dezelfde informatie invoeren wanneer u onze website bezoekt.

    - Analytische cookies verzamelen algemene informatie over hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen we een statistische analyse van het websitegebruik uitvoeren. Op basis van deze analyse kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze website gebruiksvriendelijker maken en verbeteren.

    - Marketingcookies worden gebruikt om online advertenties te personaliseren. Dit geeft ons (en derde partijen) een overzicht van de voordelen van een marketing campagne. Dit gebeurt aan de hand van een profiel, met name opgesteld op basis van uw klikken en uw navigatie op onze website.

    - Er zijn ook cookies geplaatst door social media. Deze cookies bieden de mogelijkheid om knoppen van sociale netwerksites op te nemen. De buttons werken via een code van deze sites. Dit type knoppen is een handig hulpmiddel voor het promoten van webpagina's zoals "like" en "pins".

 3. In de praktijk verwerkt Wharn enerzijds persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van het platform (functionele cookies). De verwerking van de gegevens die door deze cookies worden verzameld, is gebaseerd op het gerechtvaardige belangen van Wharn om bezoekers / gebruikers een functioneel platform aan te bieden.

 4. Met betrekking tot cookies die niet essentieel zijn voor de goede werking van het platform en die worden geplaatst door Wharn of door een derden, Wharn vraagd altijd aan bezoekers/gebruikers voor hun vooragaande uitdrukkelijke toestemming (via de "cookies-banner") voordat Wharnd deze cookies implementeerd of toelaat hun servers.

 5. Als sociale netwerks of andere derde partijen: (bijvoorbeeld Facebook, Google+, Whatsapp, Instagram, YouTube, LinkedIn, Disqus en Twitter) het Wharn-platform gebruikt om cookies te plaatsen via links om content te kunnen delen (met uw uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming), u begrijp dat Wharn geen invloed heeft op het gebruik en de wijze waarop zij deze gegevens verwerken.

  Meer informatie hierover vindt u in de privacy en cookie policies van de sociale netwerks. Houd er rekening mee dat deze privacy en cookie policies van sociale netwerks kunnen op elk moment worden gewijzigd.

 6. Houd er rekening mee dat u via uw internetbrowser cookies automatisch of handmatig kunt verwijderen en dat u kunt beslissen of bepaalde cookies al dan niet kunnen worden geplaatst. U kunt ook uw internetbrowser configureren om u op de hoogte te stellen wanneer er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u in de instructies van de helpfunctie van uw browser.

  Wees voorzichtig! Als sommige cookies zijn uitgeschakeld, werkt het platform mogelijk niet optimaal. Na verwijdering in uw browser worden cookies bij uw volgende bezoek aan het platform opnieuw met uw toestemming geplaatst.

 7. Het platform gebruikt uitsluitend de volgende cookies :

   Functionele cookies :

  Naam
  Categorie
  Duur
  Doelstelling
  Cookielawinfo
  Functionele cookie geimplementeerd door Wharn
  1 jaar
  TDankzij Cookielaw weten we welke informatie u met Wharn wilt delen. U heeft de keuze: u kunt alleen de noodzakelijke cookies accepteren of u kunt ook analyse- en advertentiecookies gebruiken. Deze cookie geeft aan of een bezoeker al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op het Wharn-platform. checkbox-necessary, checkbox-marketing, checkbox-analytics, checkbox-uncategorized, checkbox-performance, InfoConsent, cli_user_preference.

   Niet-functionele cookies :

  Naam
  Categorie
  Duur
  Doelstelling
  wharnUserInfo
  Technische cookie geïmplementeerd door Wharn
  1 jaar
  Bewaart de informatie zodat een gebruiker automatisch opnieuw kan worden verbonden (als hij erom vraagt ​​bij het verbinden via een "onthoud mij" selectievakje)
  Google Analytics
  Analytische cookie geïmplementeerd door Wharn
  __utma 2 jaar
  __utmb 30 min.
  __utmt 10 min.
  __utmz 6 maanden
  _ga 2 jaar
  _gat 1 min.
  _gid 1 dag
  Deze cookie werkt via Google Analytics (een hulpmiddel voor statistische analyse waarmee we uw browse-ervaring op het Wharn-platform kunnen verbeteren. Google Analytics biedt Wharn onder meer de volgende gegevens over het aantal (unieke) gebruikers van de site, hun bezoeksessies en de manier waarop ze de site gebruiken in de vorm van semi-anonieme statistieken. Vervolgens (Google Analytics geeft ons een diepgaand inzicht in deze gegevens door een analyse rapport).
  ShareThis
  Niet functionele Cookie geïmplementeerd op het platform door derden. (sociale netwerken)
  __stidsession
  __stidv30 min.
  __unam :1 jaar
  pxcelAcc3PC : 1 week
  pxcelPage_c010 :sessie
  Met deze cookie kunnen gebruikers inhoud van het Wharn-platform delen met derden, zoals Facebook, Twitter, What's App of LinkedIn. Raadpleeg de privacyverklaring van deze derde partijen.

Artikel 9 : Contact en klachten

 1. Bezoekers / gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Wharn door een e-mail te sturen naar het adres: info@wharn.com oof door een brief te sturen naar het hieronder vermelde adres (en deze bij te voegen een kopie van zijn identiteitskaart): Wharn, 42, avenue de la liberté, 1081, Koekelberg.

  Als Wharn van mening is dat de bezoeker / gebruiker niet gerechtigd is om een ​​of meer van deze rechten uit te oefenen op gerechtvaardigde gronden, of dat het extra tijd nodig heeft om op het verzoek te reageren, zal Wharn u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek.

 2. Bezoekers/gebruikers kunnen ook (in geval van schending van hun rechten) een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Contact gegevens
  Drukpersstraat, 35, 1000, Brussel
  Tel : +32 (0)2 274 48 00
  contact@apd-gba.be

  Volgens artikel 77 van de AVG kunnen betrokkenen die niet in België maar in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen ook een klacht indienen bij hun eigen gegevensbeschermingsautoriteit.

 3. Een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit laat de inleiding (indien van toepassing) van de procedure voor een burgerlijke rechtbank onverlet (in geval van schade als gevolg van een schending van de rechten van de betrokkene).